Chanel, Necklace một công Chúa hiện đại

Posted by admin on Tháng Ba 8, 2018 with No Comments as , , ,

Necklace này tinh tế là từ bộ sưu tập xuân-hè 2009 Chanel. Clasp là đóng cửa là lộng lẫy như vậy mà tôi không biết nếu bạn nhận được nó đúng hay lộn ngược.

Các tài liệu đã được sử dụng là kim loại, thủy tinh và plexi tài khoản. Một cơn lốc của dây chuyền thiết kế khác nhau và đôi C bao maison. Read more…